Prisilno spolno sakaćenje (uglavnom samo 2 vrste) ne-ljudskih životinja

Serija članaka, prezentacija, dokumenata, istraživanja i knjige u nastanku, a sve o prisilnom spolnom sakaćenju (uglavnom samo 2 vrste) ne-ljudskih životinja.